Hakkımızda      Edebiyat Dergileri      Kültür & Sanat      Markalarımız      Fiyat Listesi      Kitap Kapağı Seç      İletişim     
elips.com.tr

   Ramazan Gözen Hakkında

Prof. Dr. Ramazan Gözen, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü öğretim üyesidir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans, Reading Üniversitesi (İngiltere) Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Lisansüstü Okulu’nda yüksek lisans (MA), Reading Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde doktora (PhD), Kırıkkale Üniversitesi’nde yardımcı doçent, Atılım ve Çankaya Üniversitelerinde doçent, Çankaya Üniversitesi’nde profesör derecelerini aldı. Türkiye’nin sürekli değişen siyasi ve buna bağlı akademik konjonktüründe evrensel kriterlere uygun, nitelikli ve istikrarlı üniversite arayışına akademik standartlara idari roller oynayarak da katkı yapmaya çalıştı. Bu süreçte Kırıkkale Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü (Kurucu) Bölüm Başkanlığı, Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı, Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Dekanlığı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (Kurucu) Başkanlığı, YÖK Bologna Takımı üyeliği, TÜBİTAK ve ULAKBİM’de değişik proje ve bilim süreçlerinde görevler yaptı. Reading Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde ve Massachusetts Üniversitesi Amerikan Siyaseti ve Siyasi Düşüncesi programında misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2000-2002 NATO-EAPC Araştırma Bursu/Fellowship ile “Turkey’s Delicate Position between NATO and ESDP” konulu projeyi yürüttü, TÜBİTAK destekli “Türk Dış Politikasında Krizler” projesinin (2013-2016) danışmanlığını yaptı. Bir süre TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun uluslararası ilişkiler konularında program danışmanlığı, Uluslararası Gündem programının hazırlayıcısı ve gündem yorumcusu görevlerini yürüttü. Türkçe ve İngilizce makaleleri yanında şu kitapları yayınlandı:

* Amerikan Kıskacında Dış Politika: Körfez Savaşı, Turgut Özal ve Sonrası, Ankara, Liberte Yayınları, 2000.

* Şaban Çalış, İhsan Dağı, (Der.), Türkiye’nin Dış Politika Gündemi, Ankara, Liberte Yayınları, 2001.

* Turkey’s Delicate Position between NATO and the ESDP, Ankara, Dışişleri Bakanlığı SAM Yayınları, 2003.

* Uluslararası İlişkiler Sonrası: Çoğulculuk, Küreselleşme ve 11 Eylül, İstanbul, Alfa Yayınları, 2004.

* Türk Dış Politikası Barış Vizyonu, Ankara, Palme Yayınları, 2006.

* İmparatorluktan Küresel Aktörlüğe Türkiye’nin Dış Politikası, Ankara, Palme Yayınları, 2009.

* Mehmet Bulut, Elif Nuroğlu (Der.), East-West Relations: Turkish and Bosnian Perspectives, Sarajevo, International University of Sarajevo, 2009.

* (Der.), Amerikan Dış Politikası, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, 1. bs. 2013; 4. bs. 2016; yeni 1. bs. 2018.

* (Der.), Uluslararası İlişkiler Teorileri, İstanbul, İletişim Yayınları, 1. bs. 2014; 5. bs., 2019.

* (Çev.), Michael E. Smith, Uluslararası Güvenlik: Siyaset, Politika, Yeni Durumlar, Ankara, Felix Yayınları, 2020.

Ramazan Gözen Kitapları